Naar de content

Accommodatie

Flexibel geregeld

Over kwaliteit gesproken

Op onze recycling locatie – met geijkte weegbrug – sorteren we onder andere bouw- en sloopafval. Ook bewerken we daar RKG-slib, veegvuil en thermoplasten. Daarnaast leveren we diverse soorten zand.

Snel een oplossing

Bij Wolfswinkel wordt ’t geregeld

Groot genoeg om een bijdrage te leveren aan grote wegenbouwprojecten. Klein genoeg om in iedere situatie snel een oplossing te kunnen bieden. Een planning – bijvoorbeeld – is voor ons een hulpmiddel, geen keurslijf. Dáárom zijn we flexibel. Omdat we weten dat jij als opdrachtgever soms onverwacht een veegmachine, een container of een huisvuilwagen nodig hebt.

Kiest de
Veilige
Betrouwbare
Duurzame
Vernieuwende
Servicegerichte
weg